FORENING

HEI Svømning er en forening, der hovedsageligt er baseret på frivillig arbejdskraft. Udover bestyrelsen er foreningen også drevet af nogle udvalg samt diverse tillidsposter, der hver gør sit for at HEI Svømning er en velfungerende forening, der kan give medlemmerne en god oplevelse. Hvis du er interesseret i at give en hånd med, vil vi meget gerne høre fra dig på hei.svoem@gmail.com.
 
TILLIDSPOST
BJARNE ROBL
POST:
Koordinerende seniorsvømmer
PRÆSENTATION:
 
ELSEBETH ROBL
POST:
Klubhus- og udlejningsansvarlig
PRÆSENTATION:
administration   


  


 

 


 
 
POUL NØRREGAARD POULSEN
POST:
Open Water Udvalg
PRÆSENTATION:
 
TAGE SVENDSEN
POST:
Materialeforvalter og indkøbsansvarlig for udstyr
PRÆSENTATION: