FORENING

HEI Svømning er en forening, der hovedsageligt er baseret på frivillig arbejdskraft. Udover bestyrelsen er foreningen også drevet af nogle udvalg samt diverse tillidsposter, der hver gør sit for at HEI Svømning er en velfungerende forening, der kan give medlemmerne en god oplevelse. Hvis du er interesseret i at give en hånd med, vil vi meget gerne høre fra dig på hei.svoem@gmail.com.
 
TILLIDSPOST
BJARNE ROBL
POST:
Koordinerende seniorsvømmer
PRÆSENTATION:
 

 Elsebeth Robl

"Æresmedlem"

Indtil 2021 stod Elsebeth for den stor del af driften i svømmeklubben. Hun har bl.a. lagt mange timer i klubhus-drift og organiseringen af svømmeskolen (med alt hvad der hører til). Tak for det store arbejde   


  


 

 


 
 
POUL NØRREGAARD POULSEN
POST:
Open Water Udvalg
PRÆSENTATION:
 
TAGE SVENDSEN
POST:
Materialeforvalter og indkøbsansvarlig for udstyr
PRÆSENTATION: