FORENING

HEI Svømning er en forening, der hovedsageligt er baseret på frivillig arbejdskraft. Udover bestyrelsen er foreningen også drevet af nogle udvalg samt diverse tillidsposter, der hver gør sit for at HEI Svømning er en velfungerende forening, der kan give medlemmerne en god oplevelse. Hvis du er interesseret i at give en hånd med, vil vi meget gerne høre fra dig på hei.svoem@gmail.com.
 
TILLIDSPOST
BJARNE ROBL
POST:
Koordinerende seniorsvømmer
PRÆSENTATION:
 
ELSEBETH ROBL
POST:
Klubhus- og udlejningsansvarlig
PRÆSENTATION:
 
EMMA KLITNÆS
POST:
Indkøbsansvarlig for svømmemærker/-diplomer, logo badehætter og svømmebriller
PRÆSENTATION:
   
FLEMMING HERMANSEN
POST:
Stævne Udvalg
Stævnesekretær
 
PRÆSENTATION:
 
JESPER FOGH
POST:
Stævne Udvalg
PRÆSENTATION:
 
KATRINE BORUM
POST:
Koordinerende livredder
PRÆSENTATION:
 
LARS RAVN-NIELSEN
POST:
Open Water Udvalg
PRÆSENTATION:
 
MIKKEL NIELSEN
POST:
Lønbehandler
Facebook- og hjemmesideadministrator
Medlemsadministrator
Mailadministrator
Stævne-/eventadministrator
Svømmeskoleleder 
PRÆSENTATION:
 
POUL NØRREGAARD POULSEN
POST:
Open Water Udvalg
PRÆSENTATION:
 
TAGE SVENDSEN
POST:
Materialeforvalter og indkøbsansvarlig for udstyr
PRÆSENTATION: