Kære medlem.


Selvom det måske lyder nemt, er det desværre ikke bare sådan lige til at åbne en svømmehal igen, efter at den har været lukket i længere tid. For at minimere driftsomkostninger i perioden, hvor hallen har været lukket, er bl.a. vandtemperaturen blevet sænket drastisk. Det vil tage 4 dage at bringe temperaturen op igen. Når temperaturen er oppe på plads igen, og hele systemet er blevet justeret, skal der udtages vandprøver for at sikre, at vandkvaliteten er i orden. Det vil tage yderlige et par dage at få analyseret og få svar på disse prøver. Det betyder, at bassinet tidligst vil kunne være klar til brug d. 18. juni.

Der er samtidig udstukket rigtig mange retningslinjer for afvikling af svømning, som vi skal følge. Vi vil bl.a. skulle begrænse antallet af svømmere i vandet og omklædning, spritte af og gøre rent og meget mere.

Da sidste dag inden sommerferien er d. 21. juni, vil vi altså kun kunne nå at holde åbent i 4 dage, før vi igen skal lukke ned. Vi har derfor i samråd med Aarhus Kommune, som ejer og driver hallen, besluttet, at det ikke giver mening at bruge så mange økonomiske ressourcer og mandetimer på at få gjort hallen klar, og så kun holde åbent i 4 dage.

Vi har derfor besluttet, at der desværre ikke bliver åbnet for svømning i HEI før efter sommerferien.

Vi håber meget på, at I har forståelse for den beslutning, som vi har truffet.

Som beskrevet i en tidligere besked, har vi i et forsøg på at kompensere for noget af den svømning som ikke har været mulig i denne sæson besluttet, at forlænge den nuværende sæson frem til d. 4. oktober 2020. Dette betyder derfor, at når vi åbner igen efter sommerferien d. 10. august, skal du ikke have tilmeldt dig et nyt hold. Du er automatisk fortsat tilmeldt det samme hold som i indeværende sæson, og du skal derfor ikke betale nyt kontingent endnu.

Når vi åbner svømmehallen igen til august, vil der formentlig fortsat være restriktioner og retningslinjer, som vi skal følge. Omklædning, svømning og undervisning vil skulle afvikles på en anderledes måde, end vi kender det fra i dag. Vi håber dog på, at kravene vil blive lempet hen over sommeren i takt med at regeringen åbner mere og mere op, så vi også kan afvikle svømning for så mange svømmere i vandet som muligt. Alt dette vil vi orientere om, når vi nærmer os d. 10. august.

Den forlængede forårssæson betyder, at vi senere på året laver en meget kort efterårssæson fra 5. oktober og indtil jul. Kontingentet vil her blive justeret ned, så det tilpasses den korte sæson.

HEI SVØM ønsker jer alle en rigtig god sommer og på gensyn til august.

Med venlig hilsen.

Bestyrelsen.

HEI Svøm.