HOLD

 
Svømmeskolen består af fire hold – Plask & Leg, Begynder, Let Øvede og Øvede – hvor der undervises børn i alderen 4-12 år.
 
I HEI Svømning arbejder vi ud fra en filosofi om, at det skal være sjovt at lære, og derfor består træningen på alle holdene hovedsageligt af leg med indholdsrig læring. Når et barn skal lære at svømme, er det først og fremmest vigtigt, at han/hun lærer at redde sig selv, hvorfor der i undervisningen lægges høj vægt på udviklingen af de fire grundlæggende færdigheder – elementskifte, vejrtrækning, balance og bevægelse. Dertil kommer indlæringen af de fire stilarter – rygcrawl, crawl, butterfly og brystsvømning. Ifølge en fælles nordisk definition erklæres man svømmeduelig, når man er i stand til at svømme 200 meter uden hjælpemidler, derfor kan det betragtes, som Svømmeskolens ypperste formål, at give børnene de nødvendige kvalifikationer til at kunne gøre dette.
 
For at sikre den bedst mulige svømmeundervisning til børn i alle aldre er der en maksimumsgrænse på 12 deltagere på alle hold i Svømmeskolen. Desuden er alle holdene bemandet af én træner med Dansk Svømmeunions Grunduddannelse samt mindst én hjælpetræner, der som udgangspunkt hjælper til i vandet ved at støtte svømmerne.
 
Undervisningen i Svømmeskolen er bygget op omkring Dansk Svømmeunions AquaChamp Mærkekoncept, og det er udvalgte mærker herfra, der ligger til grund for målsætningen på de enkelte hold. I HEI Svømning har vi derfor udviklet en AquaChamp Mærkebog, der skal gøre det nemmere for både svømmere, forældre og trænere at følge udviklingen i det enkelte barns svømmefærdigheder – samt skabe en fælles forståelse for progressionen i svømmeundervisningen.
 
Læs mere om de enkelte hold her:
 
Plask & Leg
4-5 år
Begynder
5-8 år
Let Øvede
6-10 år
Øvede7-12 år