Kære alle

Der indkaldes til generalforsamling onsdag den 17. marts 2021 kl. 19 i klubhuset. Vi håber, at mange vil møde op (hvis der ikke er restriktioner). Vi har altid brug for en hjælpende hånd, og man behøver ikke at være i bestyrelsen for at løse alle opgaver, som f.eks .udendørsarealer, klubhus, glemte sager og vasketøj eller små arrangementer for svømmerne, samt officials til stævner.

Punkter til dagsorden skal være formanden i hænde senest 3 uger før afholdelsen af generalforsamlingen.

7.2.2021 På bestyrelsens vegne Elsebeth Robl.